top of page

西芹雲耳炒牛肉

材料:

頭遍魚露 - 三蟹商標                  1/2 茶匙
新鮮牛柳切片                               200 克
西芹                                                  250 克
雲耳                                                  100 克
蒜粒                                                  30 克
紹酒                                                   1/2 湯匙
紅糖                                                   1 茶匙
鹽                                                        1/4 茶匙

 

醬汁:

頭遍魚露 - 三蟹商標                    2 茶匙
紅糖                                                    3/4 茶匙
麻油                                                    少許
粟粉                                                     1/2 茶匙
清水約                                                2-3 湯匙

烹調:

  1. 把已浸軟的雲耳和木耳,切去底部小梗並洗凈。放入滾水中煮三分鐘,撈起備用。

  2. 牛肉切薄片,用醃料拌勻,然後逐少加入清水,讓牛肉自然吸收,醃約十五分鐘。

  3. 燒熱油鑊,放一半蒜粒起鑊,爆香後取走。把牛肉炒至半熟後兜起備用。放另一半蒜粒略炒,下西芹及雲耳炒至八成熟。

  4. 牛肉回鑊,加入紅糖及鹽同炒,最後灒上紹酒,收火加入頭遍魚露 - 三蟹商標炒勻即成。

bottom of page